Buusti360 – Hyvinvoiva työyhteisö on tehokas ja toimintakykyinen

Työhyvinvointipalvelut –
Hyvinvoiva työyhteisö on tehokas ja toimintakykyinen

Työhyvinvoinnilla on merkittäviä vaikutuksia yhteisön toimintaan, tuottavuuteen ja tulokseen. Työelämän muutoksissa tarvitaan vahvaa osaamista, sitoutunutta henkilöstöä ja uudistumiskykyä. Buusti360-hyvinvointiohjelman työhyvinvointipalvelut voidaan vahvistaa koko työyhteisön voimavaroja haasteista selviämiseen.

Yhteinen tavoitteemme valtakunnallisesti on, että työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi. Tämän saavuttamiseksi teemme yhteistyötä Liikkuva Aikuinen -ohjelman kanssa.

Kartoitus

 • Työpaikan liikunta- ja hyvinvointiasioiden nykytila
 • Kyselyt: johto ja henkilökunta
 • Fyysisen kunnon alkumittaus ja työkykytuntemuksen kartoitus
 • Lähtötasoraportointi
 • Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitukset

Toimenpiteet

 • Liikunta ja hyvinvointi osana strategiaa, johtamista, resursseja ja käytännön toimia
 • Vuosiohjelman suunnittelu ja aikataulutus
 • Motivointi, seuranta ja raportointi

Seuranta ja kehitys

 • Toiminnan arviointi ja kehittämissuunnittelu
 • Teemoitettu jatkosuunnittelu
 • Tarvittava yhteistyö työterveyshuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Työhyvinvointi tukee työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä. Henkilöstö on tärkeä resurssi, jonka jaksamisesta tulee pitää hyvää huolta. Buusti360 on liikunta- ja hyvinvointiohjelma, joka tarjoaa tukea, työkaluja ja toimivia käytäntöjä liikunta-aktiivisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon 5–5 000 henkilön työyhteisöihin.

Hyvinvointiohjelma on onnistunut silloin, kun se on räätälöity yhteisön strategia, tavoitteet ja arvot huomioiden. Kokonaisuus rakennetaan ammattilaisten tuella. Saat ideoita ja apua laajasta asiantuntijaverkostosta. Monipuoliset vuositeemat pitävät yllä motivaatiota ja haastavat kokeilemaan uusia, innostavia tapoja liikkua ja ylläpitää hyvinvointia. Yksilölliset ja yhteisölliset aktivoimistoimenpiteet ovat tärkeä osa toimivaa vuosiohjelmaa. Buusti360 toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Buusti360 – Työhyvinvointipalvelut

Buusti360 – Testauspalvelut

Testauspalvelut – tehokkuutta ja toimintakykyä

Oman kehon ja lähtötason tunteminen on edellytys sopivan liikunnallisen tavoitteen asettamiselle ja työhyvinvoinnin ylläpidolle. Buusti360-testauspalvelut voidaan tehdä helposti ja nopeasti vaikka omalla työpaikalla työpäivän aikana. Hikoilla ja hengästyä ei tarvitse, koska testeissä ei ole lihaskunto- tai suorituskykyharjoitteita.

Testauspäivänä asiantuntijalta saatu luottamuksellinen palaute liikunta- ja ravintovinkkeineen ovat pohja hyvinvoinnin lisäämiselle. Johdon raportit ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa antavat suuntaviivat työhyvinvoinnin tavoitteelliselle kehittämiselle.

Luennot ja työpajat – Buusti360

Luennot ja työpajat

Asiantuntijaluento antaa tiiviin tietopaketin työyhteisön työhyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten terveysteemoista, painonhallinnasta ja työssä jaksamisesta. Luennot sopivat esimerkiksi osaksi tiimin, johtoryhmän tai osaston omaa kuukausikokousta.

Luennot ja niiden pituus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen ja aikataulun mukaan. Luentoihin voidaan joustavasti yhdistää myös käytännön liikuntaa, esimerkiksi 45min luento + 30min ohjattu liikunta. Parhaan kiinnostuksen omaan hyvinvointiin herättää esimerkiksi InBody-kehonkoostumusmittaus + luento.

Buusti360 – Työhyvinvointipäivät

Työhyvinvointipäivät ja liikuntalajikokeilut

Järjestämme monipuolisia ja innostavia työhyvinvointipäiviä sekä liikuntalajikokeiluja valtakunnallisesti. Tapahtumien avulla voidaan muun muassa vahvistaa henkilöstön ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä sekä kannustaa oman hyvinvoinnin edistämiseen. Liikkua voit isoisän villapaidassa tai trikoissa – ohjaajamme kannustavat kaikki liikkumaan oman hyvinvointinsa mukaan. Unohda kiire ja turha pohtiminen miten liikuntapäivä järjestetään. Meille organisointi on iloista touhuamista ammattimaisella otteella.

Liikuntakokeilut luovat mukavia muistoja ja parhaimmillaan niistä voi löytyä uusi pysyvä harrastus kenelle tahansa. Parasta on kun kokeilusta innostuu koko työyhteisö ja siitä tulee pysyvä henkeä ja kuntoa nostava työpaikkaliikunnan osa.