Tunti työhyvinvointia viikossa tuottaa tuloksia

Pienillä muutoksilla ja omaan hyvinvointiin satsauksilla onnistumisen tunteita. Soiten työntekijöihin satsataan tunti työaikaa viikossa tuloksekkaasti. Buusti360 työhyvinvointiohjelman säännöllisellä ja riittävän pitkäkestoisella työajalla tapahtuvilla aktivoinneilla sekä usein toistuvalla tiedon keruulla on saatu hyviä tuloksia Keski-Pohjanmaalla.

Vuoden 2017 lokakuussa sain yhteydenoton Soiten = Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän Hoiva ja Hoito –yksiköstä esimieheltä. Hän pyysi tarjousta kurssimuotoisesta kokonaisuudesta, joka sisältäisi erilaista testausta, teoriaa elintavoista ja ohjattua liikuntaa. Kurssin toivottiin kokonaisuudessaan kestävän vuoden ja sisältävän seurantoja vuoden aikana. Tavoitteena kokonaisuudella oli henkilöstön työhyvinvoinnin edistyminen ja sairaspoissaolojen määrän pienentyminen vähitellen.

Hoivan ja hoidon yksikön henkilöstö työskentelee terveyskeskuksen vuodeosastoilla, Soiten vanhusten palveluasumisyksiköissä, kotisairaalassa ja kotiin annettavissa palveluissa sekä näiden yksiköiden hallinnossa.

Aluksi suunnattiin kurssit kolmivuorotyötä tekeville ja heillä erityistavoitteena oli, että he itse oivaltavat ja omaksuvat keinoja oman työhyvinvoinnin parantamiseen huolimatta haastavista työajoista. Ensimmäiselle kurssille lähiesimiehet valitsivat alaisistaan osallistujat pitkittyneiden sairaslomien tai muun voimavaroja syövän syyn nojalla. Muille kursseille on voineet halukkaat tulla mukaan. Ryhmän koko on ollut 12-15 henkilöä ja osallistujat ovat olleet aktiiviliikkujista tosi vähän liikkuviin. Kurssien aikaansaama huomio ja henkilöstön keskuudessa lisääntynyt kiinnostus näihin ryhmiin pääsemiseksi laittoi paineita yksikön esimiehelle ja niinpä kuluneiden vuosien aikana olemme toteuttaneet 7 kurssia, joista yksi oli suunnattu hallinnon ryhmälle ja viimeisin lähiesimiesryhmälle. Ei edes korona onnistunut kokonaan lopettamaan ryhmiä, vaan viimeisin toteutettiin testauksia lukuun ottamatta ulkona ja henkilökunnan toiveissa on, että kurssit tulevat jatkumaan edelleen.

Kaikilla kursseilla on rakenne pysynyt suurin piirtein samana, eli 10 intensiiviviikkoa, jolloin viikoittain on ollut eri liikuntalajin kokeiluja ryhmän toiveiden mukaan. Kehon kuntoindeksitestit alussa ja lopussa, kuten myös Fibion-istumis- ja arkiaktiivisuus seuranta. Inbody-mittaukset neljä kertaa vuoden aikana ja lisäksi tietoiskuja liikkumisesta, ravinnosta, unesta.

Ehkä kaikkein vaikuttavin ja osallistujien palautteista esiin noussut asia on ollut mahdollisuus osallistua ryhmään työajalla, eli tunti viikossa, myös välimittauksiin. Jos osallistuja on tullut vapaapäivänään ryhmään, hän on saanut kirjata tunnit ylös työlistaan ja saanut ne vapaaksi myöhemmin.

Ryhmiltä kerätyissä loppupalautteissa on tuloksena herännyt uudenlaista innostusta ja motivaatiota oman työkykynsä kehittämiseen ja myös pitkäaikaisissa sairaspoissaoloissa näkyvää vähentymistä. Ryhmäläiset ovat perustaneet oman kuntonyrkkeilyryhmän ja itse maksaneet ohjaajan palkkion, yksi osallistuja aloitti oman hyvinvointiblogin teemalla: arki on juhlaa ja hän myös ryhtyi ohjaamaan omille työkavereilleen viikoittain jumpparyhmää. Moni ryhmäläinen on myös maininnut puolison myös innostuneen liikkumaan.

Yksi merkittävä palaute on myös ollut kurssin riittävän pitkä kesto ja useat seurantamittaukset, jotka ovat pitäneet motivaatiota yllä ja tukeneet jatkamaan omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Pienillä muutoksilla ja omaan hyvinvointiin satsauksilla ryhmäläiset kokeneet onnistumisen tunteita ja ryhmän tuki ollut tärkeää.

Kirjoittaja Satu Heinoja työskentelee Keski-Pohjanmaan Liikunnalla aikuisliikunnan asiantuntijana.