Savitaipale maakuntansa ensimmäinen Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatin saaja

Kulunut vuosi on ollut maailmanlaajuisesti hyvin poikkeava. Useissa työyhteisöissä on siirrytty etätyöhön, mikä on tuonut haasteita mm. työergonomiaan. Istuminen on lisääntynyt ja työasennot varsinkin päätetyöskentelyssä ovat tukirangalle ja hartianseudulle kuormittavia. Buusti360-ohjelman ilmainen Break Pro -taukoliikuntasovellus kampanja aktivoi sekä kotona että työpaikalla – siihen on tartuttu nyt entistä enemmän. Taukoliikunnalla aktivoidaan lihasten aineenvaihduntaa, lisätään liikkuvuutta ja ennen kaikkea vähennetään pitkäkestoista staattista kuormitusta. Varsinkin etätöissä automaattinen muistutus työn tauottamisesta on tarpeen.

Savitaipaleella ei arvailla – kartoituksella suunnitelmallisuutta toimintaan

Useissa kunnissa Etelä-Karjalassa on herätty uuteen todellisuuteen. Koronan myötä liikuntapaikkoja on pidetty suljettuina pitkään ja joukkotapahtumia on peruttu. Tästä huolimatta Savitaipaleella on kokonaishyvinvoinnista haluttu pitää huolta työyhteisötasolla. Savitaipaleella osallistuttiin hiljattain ensimmäisenä työyhteisönä maakunnassa Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitukseen. ”Kartoituksen taustalla toimi kunnan oma hyvinvointihanke, jonka avulla tuotettiin ostopalveluna asiantuntija- ja testauspalveluita kunnan henkilöstölle”, kertoo kunnan liikunnanohjaaja Teemu Lepistö. ”Toiminnan jatkuvuutta haluttiin edistää työyhteisökohtaisella suunnitelmalla, mitä on tarkoitus vuosittain tarkistaa” jatkaa kunnan palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki. ”Suunnitelmassa huomioidaan esimerkiksi työpaikan sosiaalitilat, työmatkaliikkuminen ja erilaiset työntekijää tukevat toiminnot ” – Pihlajamäki summaa.

Liikuntapäiviä suunnitellaan jo kovaa vauhtia

Etelä-Karjalassa kehonkuntoindeksimittaukset ovat olleet suosittu tapa herätellä työyksiköiden henkilöstönhyvinvointia. Mittauksia on toteutettu systemaattisesti lähes koko maakunnan alueella. Erityisesti kunnat ovat olleet aktiivisia kehittämään henkilöstönsä hyvinvointia. Lappeenrannassa kaksi kouluyksikköä suunnittelee yhdessä yhteistä mittauspäivää. Tällainen toimintatapa mahdollistaa mittaukset myös pieniin työyksiköihin. Vastaavasti Ruokolahden koululla valmistellaan jo kevään tyhy-päivää. Tyhy-päivien sisältö voidaan rakentaa turvallisesti turvavälit huomioiden. ”Ulkoilupäivillä ja yhteisellä tekemisellä on iso merkitys työyhteisön hengenkohottajana”, toteaa Ruokolahden koulun rehtori Kari Stenberg.

”Myös mittauspäivät voidaan toteuttaa työyhteisössä porrastaen ja turvallisesti kasvomaskeja käyttäen”, valaisee Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:stä. ”Keskisuuren työyhteisön mittaustilaisuus ei tarvitse olla mikään joukkotapahtuma. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota tilaisuuksiemme turvallisuuteen ja hygieniaan korona-aikana. Noudatamme THL:n ja STM:n yleisiä suosituksia. Toimijoillamme on asianmukaiset suojaimet ja laitteiden desinfiointia on lisätty. Olemme myös väljentäneet aikatauluja ja pienentäneet ryhmien kokoja eli samassa tilassa on aiempaa vähemmän henkilöitä kerrallaan. Näistä toimenpiteistä ei aiheudu asiakkaillemme lisäkustannuksia. Buusti360-tilaisuudet ovat turvallisia myös tällä hetkellä” – lopettaa Ikävalko.