Tampereen yliopistollisen sairaanlan henkilökunta osallistui KKI-rekka päivään 2019.

Sujuvaa arkea Tampereen yliopistollisessa sairaalassa

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on jo pitkään toiminut ansiokkaana terveyden edistämisen verkostoveturina Pirkanmaalla. Se on ollut myös äärimmäisen tärkeä kumppani Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle alueellisessa terveysliikunnan edistämistyössä. Vaikuttamiskumppanuuden myötä yhteistyötä on myös rakentunut Tampereen yliopistollisen sairaalan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen merkeissä liikunnan aluejärjestöjen yhteisen Buusti360 -hyvinvointiohjelman merkeissä. Tays haluaa myös olla aktiivinen kumppani valtakunnallisen Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa.

Sujuvaa arkea -periaate Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tukee työntekijöitä kunkin oman toiminta- ja työkyvyn sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Henkilökuntaa kannustetaan liikkumaan ja nauttimaan vapaa-ajastaan. Työhyvinvoinnin lähtökohtana on luoda arjen työstä niin toimivaa ja innostavaa kuin mahdollista. Teemana Taysissa on jo pitkään ollut sujuva arki ja sitä käytetään milteipä synonyymina sanalle työhyvinvointi.

Taysin työhyvinvointipäällikkö Tapio Koskimaan mukaan työhyvinvointiin panostaminen on panostamista laadukkaaseen palveluun ja hyvään työilmapiiriin. Hyvinvoiva työntekijä, esimies ja työyhteisö tuottavat hyvää palvelua potilaille ja muille asiakkaille sekä tukevat henkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta ja toistensa kunnioitusta. Hyvinvoivana voi nauttia työstään, tuntea työn imua ja olla tyytyväinen omaan ammattitaitoonsa ja osaamiseensa.

  • Kannustamme henkilökuntaamme, ihan jokaista meistä, oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Siinä suhteessa liikunta on yksi merkittävä tekijä. Näen Buusti360 -hyvinvointiohjelmassa paljon yhteistyömahdollisuuksia liikunnan tukemisen, valmennuksen ja erilaisten toiminnallisten mittausten suhteen. Myös henkinen hyvinvointi, ravitsemusasiat ja laadukkaaseen uneen liittyvät asiat sopisivat hyvin Buusti360 yhteistyön kohteeksi, Koskimaa sanoo.
  • Olemme innovatiivinen sairaalayhteisö ja valmiita uusiin yllättäviinkin juttuihinkin. Myös konkreettiset ideat ja tekemiset yksiköiden tyky- ja kehittämispäivissä ovat tervetulleita. Niin ja Liikkuva aikuinen testausrekkaa odotamme taas tulevaisuudessa paikalle, hän jatkaa.

Yhteistyö valtakunnallisen Liikkuva Aikuinen -ohjelman (ent. Kunnossa Kaiken Ikää) ja Hämeen Liikunta ja Urheilun kanssa aktivoitui vuoden 2019 aikana. Osoituksena siitä on henkilökunnalle mm. mahdollistettu kuntomittaus. Liikkuva aikuinen -ohjelman mittausrekka ajettiin sairaaloiden parkkipaikoille ja mittaukseen osallistui lähes 1000 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijää, enemmän kuin missään muussa Suomen sairaanhoitopiirissä! Osallistujia tähän mittaustapahtumaan olisi ollut paljon lisääkin, mutta kapasiteetti tuli täyteen. Mittaukset on tarkoitus järjestää uudelleen, kunhan tämä korona-aika saadaan pois päiväjärjestyksestä. Hämeen Liikunta ja Urheilu on tuottanut Taysille myös koulutusta ja suunnitelmia erilaisiin valmennuksiin sekä kuntomittauksiin osana Buusti360 -hyvinvointiohjelmaa on jo olemassa. Sairaanhoitopiiri myös tarjoaa henkilöstölleen Buusti360 -webinaarisarjan syksyllä 2020.

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n terveysliikunnan kehittäjä ja Buusti360 yhteyshenkilö Sampsa Kivistön mukaan yksi tärkeimmistä syistä henkilöstön aktiiviseen osallistumiseen vuoden 2019 rekkakiertue tapahtumaan oli työnantajan positiivinen kannustaminen ja tuki tapahtumaan osallistumiselle. Yhteistyö työhyvinvointipäällikkö Tapio Koskimaan kanssa on Kivistön mukaan muutenkin ollut alusta lähtien mutkatonta. ”Hienoa, että isolla työnantajalla on aitoa halua kehittämiseen ja se haluaa panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin”, Kivistö toteaa. 

Kohti Sujuvan arjen ohjelmaa

Työhyvinvoinnin suunnitelma Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on juuri uudistumassa ja tilalle vuoden 2021 alusta tulee Sujuvan arjen ohjelma. Siihen sisältyy vuoden aikana määräajoin tuotettavat mittarit, joilla saadaan näyttöön perustuvaa ja kokemukseen perustuvaa mitattua tietoa. Sujuvan arjen ohjelman perustana on kolme keskeistä asiaa: minä itse, työ ja esimiestyö. Mittarit yhdistetään tableau-muotoon, jolloin työyksiköissä voi yhdellä silmäyksellä nähdä kokonaistilanteen hyvinvoinnista. Mittari koostuu seuraavista osista: sujuvan arjen kysely, sairauspoissaolot, kehityskeskustelut, jatkuvan kehittämisen ideat sekä TTL:n hyvinvointitutkimuksen tulokset.

Koskimaan mukaan resurssien riittävyys kaikilta osin on tärkeätä, mutta talouden haasteiden keskellä kokemus resurssien riittämättömyydestä on usein myös konflikteja aiheuttavaa. Rakentavalla yhteistoiminnalla ja kestävillä päätöksillä on sijansa konfliktien ratkaisuissa. Hyvä ja kannustava johtaminen on työhyvinvoinnin kulmakivi, mutta jokaisella työntekijällä asemasta riippumatta on myös henkilökohtainen vastuu työhyvinvoinnin tukemisessa.

Vinkkinä hyvästä toimintamallista Koskimaa haluaa nostaa esille Tavaksi Vapaalla ry:n, joka työnantajan tukemana ja henkilökunnan pyörittämänä on todella hieno juttu työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa. Koskimaan sanoin: ”meillä on mittava määrä mahdollisuuksia toteuttaa niin liikuntaa kuin kulttuuria koskevia harrastuksia.” Lisätietoa https://tavaksivapaalla.fi/

Ja se korona

Korona-aika on vaikuttanut isosti sairaalan toimintaan. Tilanne on edellyttänyt erityisen paljon joustamista ja sietämistä vaihtelevien tilanteiden ja paineiden keskellä. Jokainen kokee koronan omalla tavallaan ja Taysissa on henkilökunnalle rakennettu tämä huomioiden henkisen tuen palvelut. Työn tekemisessä yksi merkittävin mullistus on ollut etätyön kasvu, sille osalla henkilökuntaa, joilla se on mahdollista. Etätyöstä on tehty henkilöstökyselyitä ja siten saatu tietoa toiveista sekä ideoista etätyön osuudesta ja toteutuksesta jatkossa. Korona-aikana on laadittu uudet etätyöohjeet myös ajalle, jolloin korona on ohitettu.

Työhyvinvointiin panostaminen maksaa varmasti itsensä moninkertaisesti takaisin työnantajalle motivoituneena ja hyvinvoivana henkilöstönä. Buusti360 -hyvinvointiohjelman avulla liikunnan aluejärjestöt haluavat olla mukana tekemässä tätä työtä yhdessä työnantajien kanssa. Mens sana in corpore sano – terve sielu terveessä ruumiissa!

Sampsa Kivistö HLU

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri lukuina:

  • työntekijöitä 7 738 henkilöä (1.10.2019)
  • vakituisia 5 905 hlö (76,3 %), määräaikaisia 1 833 hlö (23,7 %)
  • Kokoaikaisia 7 339 hlö (94,8 %), osa-aikaisia 399 hlö (5,2 %) henkilöä
  • miehiä 16 % ja naisia 84 %
  • Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 46,2 vuotta, määräaikaisen henkilöstön 35,3 vuotta.
  • 77,7 %:lla vakinaisesta henkilöstöstä on alimman korkea-asteen tai sitä korkeamman asteen koulutus. Tutkija-asteen koulutus on 4,4 prosentilla vakinaisesta henkilöstöstä.